Jak chybně vnímáme velikost jednotlivých zemí

Důvodem, proč některé země vypadají větší nebo menší než jiné, je zaoblení země. Zanesením trojrozměrné planety do dvourozměrné mapy bylo pro začínající kartografy velkou výzvou, takže geograf a kartograf jménem Gerardus Mercator přišel s řešením. V roce 1569 navrhl mapu, která by mohla být přesně použita pro navigační účely, ale nevýhodou bylo to, že jeho systém zkreslil velikost objektů v závislosti na jejich poloze vzhledem k rovníku. Z tohoto důvodu se země jako Antarktida a Grónsko zdály mnohem větší, než skutečně jsou.

Thetruesize

Uvidíte …